Prace uczniów

Zachęcamy do odwiedzania tego działu i korzystania z udostępnianych tu informacji celem szerzenia i pogłębiania wiedzy z dziedziny mechatroniki. Pamiętajcie, że im większy bagaż wiedzy teraz zdobędziecie, tym większe będziecie mieli możliwości po opuszczeniu murów naszej szkoły.

Podobnie jak gimnazjalistom tak i Wam drodzy uczniowie naszej społeczności, umożliwiamy prezentowanie tutaj Waszych prac, wykonanych na zajęciach pozalekcyjnych czy w zaciszu domowym. Zachęcamy zatem do pracy i dzielenia się swoimi doświadczeniami oraz efektami Waszych działań właśnie tutaj. Pokażcie, że jako młodzi ludzie pełni energii i pomysłów, potraficie pozytywnie zaskoczyć swoimi umiejętnościami zawodowymi.
Kontakt:
nauczyciele mechatroniki w sali 214 

Nasze projekty

Układ prostowniczy oparty na mostku Gretza wykonany i zaprezentowany na zajęciach lekcyjnych przez JAKUBA NOWAKA z klasy ITm (rok 2013)
Modelowe stanowisko rolety okiennej sterowanej i napędzanej elektrycznie, wykonane przez  Bartosza Bączkowskiego z klasy IITm (rok 2014)