Zapraszamy do naszego technikum!

Wszelkie informacje o naborze do szkoły znajdują się na stronie ZS nr. 1 w Wągrowcu.
Nie zdawaj się na opowieści innych, że jest to najtrudniejszy kierunek, jaki istnieje - to nieprawda! Wystarczy się regularnie uczyć i pracować w domu, a możesz stać się w tym mistrzem! Kiedy patrzysz na zdjęcia i widzisz te wszystkie przewody, siłowniki, skomplikowane układy, twierdzisz - nie dam rady, nie próbuję. Tak nie próbuj myśleć! Gdy tylko rozpoczniesz naukę jako technik mechatronik, to z czasem wszystko stanie się dla Ciebie jasne. Rysunek techniczny wykonasz bez problemu, będziesz budował proste i skomplikowane obwody i co przydatne - tę wiedzę będziesz mógł wykorzystać w domu, przy drobnych lub większych naprawach. Jeśli tyle ludzi ukończyło ten kierunek, dlaczego nie masz zrobić tego i Ty?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poniżej przedstawiamy listę przedmiotów:

PO GIMNAZJUM:

- bezpieczeństwo i higiena pracy
- język obcy zawodowy
- kompetencje społeczne i organizacja małych zespołów
- działalność gospodarcza
- podstawy mechatroniki
- urządzenia i systemy mechatroniczne
- montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych
- rysunek techniczny
- technologie i konstrukcje mechaniczne
- montaż i obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
- programowanie urządzeń mechatronicznych
- diagnostyka i naprawa urządzeń mechatronicznych
- praktyki zawodowe - 160h w kl. III (4tyg)
------------------------------------------------------------------------
- język polski                                              - język obcy nowożytny
- drugi język obcy nowożytny                      - wiedza o kulturze
- historia                                                    - wiedza o społeczeństwie
- podstawy przedsiębiorczości                      - geografia
- biologia                                                    - chemia
- fizyka                                                      - matematyka
- informatyka                                              - wychowanie fizyczne
- edukacja dla bezpieczeństwa                    - zajęcia z wychowawcą
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: informatyka, język obcy nowożytny, historia i społeczeństwo - przedmiot uzupełniający
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PO 8 LETNIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ:

- bezpieczeństwo i higiena pracy
- język obcy zawodowy
- kompetencje społeczne i organizacja małych zespołów
- działalność gospodarcza- podstawy mechatroniki
- urządzenia i systemy mechatroniczne
- montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych
- rysunek techniczny
- technologie i konstrukcje mechaniczne
- montaż i obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
- programowanie urządzeń mechatronicznych
- diagnostyka i naprawa urządzeń mechatronicznych
- praktyki zawodowe - 160h w kl. IV (4tyg)
------------------------------------------------------------------------
 - język polski                                           - język obcy nowożytny
- drugi język obcy nowożytny                      - filozofia/plastyka/muzyka
- historia                                                 - wiedza o społeczeństwie
- podstawy przedsiębiorczości                    - geografia
- biologia                                                  - chemia
- fizyka                                                     - matematyka
- informatyka                                            - wychowanie fizyczne
- edukacja dla bezpieczeństwa                   - zajęcia z wychowawcą
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: informatyka, język obcy nowożytny 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Absolwenci tego kierunku dysponują umiejętnościami posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechatroniki, niezbędnie potrzebną do konstruowania i budowy współczesnych
pojazdów, maszyn, urządzeń i systemów wytwórczych w otaczającym nas świecie. Ukończenie szkoły średniej o profilu mechatronika stanowi solidną podbudowę do rozpoczęcia nauki na poziomie politechnicznym na wydziałach, które kształcą inżynierów mechatroników, mechaników, elektryków, elektroników i informatyków – a więc decyzję o kierunku dalszego kształcenia można wybrać tuż przed złożeniem podania na studia.

  Zdobyte podczas nauki umiejętności zawodowe technika mechatronika to:

     - projektowanie i konstruowanie urządzeń z wykorzystaniem technik komputerowych np. CAD
     - projektowanie układów sterowania dla urządzeń i systemów mechatronicznych, w tym
       z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania,
     - obsługa i programowanie robotów przemysłowych,
     - obsługa i programowanie sterowników PLC,
     - obsługa urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych,
     - obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC,
     - diagnostyka i naprawa urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych
       np. kamery termowizyjnej, mikroskopu elektronicznego,
     - montaż i demontaż urządzeń i systemów mechatronicznych
     - umiejętność organizowania pracy i pracy w zespole,

Gdzie w pobliżu technik mechatronik może znaleźć zatrudnienie? – a wielu naszych absolwentów już tam pracuje:

     - w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu
       produkcyjnym np. firma HORSTMANN (Wągrowiec), MERX (Wągrowiec), SOLARIS
       (Bolechowo k. Poznania), VOLKSWAGEN (Poznań), TB HYDRO (Wągrowiec) i inne,

     - w małych firmach, w których pracownik spełnia szereg funkcji i zadań od produkcji do                    utrzymania ruchu - małe rodzinne firmy w powiecie zajmujące się produkcją, naprawą
       oraz serwisem maszyn i urządzeń np. w Wągrowcu: GM Elektronik, PERFEKT
       Elektroniczne systemy bezpieczeństwa, zakłady elektromechaniki pojazdów:                                    Elektromechanika Pojazdowa Przyborowski E.