Zapraszamy do naszego technikum!

Wszelkie informacje o naborze do szkoły znajdują się na stronie ZSP nr. 1 w Wągrowcu.
Nie zdawaj się na opowieści innych, że jest to najtrudniejszy kierunek, jaki istnieje - to nieprawda! Wystarczy się regularnie uczyć i pracować w domu, a możesz stać się w tym mistrzem! Kiedy patrzysz na zdjęcia i widzisz te wszystkie przewody, siłowniki, skomplikowane układy, twierdzisz - nie dam rady, nie próbuję. Tak nie próbuj myśleć! Gdy tylko rozpoczniesz naukę jako technik mechatronik, to z czasem wszystko stanie się dla Ciebie jasne. Rysunek techniczny wykonasz bez problemu, będziesz budował proste i skomplikowane obwody i co przydatne - tę wiedzę będziesz mógł wykorzystać w domu, przy drobnych lub większych naprawach. Jeśli tyle ludzi ukończyło ten kierunek, dlaczego nie masz zrobić tego i Ty?

Poniżej przedstawiamy listę przedmiotów zawodowych, których będziesz się uczył w I, II, III i IV klasie (w IV klasie tylko w I semestrze):

       KLASA I:
             - pneumatyka i hydraulika   (1h/tyg)
             - technologie i konstrukcje mechaniczne   (3h/tyg)
             - elektrotechnika i elektronika    (3h/tyg)
             - pomiary elektryczne i elektroniczne    (1h/tyg)

       KLASA II:  
             - urządzenia i systemy mechatroniczne     (1h/tyg)
             - pomiary elektryczne i elektroniczne     (6h/tyg)
             - elektrotechnika i elektronika     (3h/tyg)
             - pneumatyka i hydraulika     (2h/tyg)
             - techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne    (4h/tyg)
             - układy pneumatyki i hydrauliki    (1h/tyg)
             - technologie i konstrukcje mechaniczne   (2h/tyg)
             - obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych   (1h/tyg)

       KLASA III:
             - techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne   (2h/tyg, tylko w I semestrze)
             - pomiary elektryczne i elektroniczne   (2h/tyg, tylko w I semestrze)
             - pneumatyka i hydraulika    (2h/tyg, tylko w I semestrze)
             - technologie i konstrukcje mechaniczne   (2h/tyg, tylko w I semestrze)
             - układy pneumatyki i hydrauliki   (2h/tyg, tylko w I semestrze)
             - obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych   (1h/tyg, w II semestrze 5h/tyg)
             - elektrotechnika i elektronika   (1h/tyg)
             - urządzenia i systemy mechatroniczne   (1h/tyg, w II semestrze 4h/tyg)
             - metody projektowania i programowania w mechatronice (5h/tyg, od II semestru)

       KLASA IV:
             - metody projektowania i programowania w mechatronice (7h/tyg)
             - urządzenia i systemy mechatroniczne   (3h/tyg)
             - język obcy w branży mechatronicznej   (2h/tyg)
             - działalność gospodarcza w branży mechatronicznej   (2h/tyg)


Absolwenci tego kierunku dysponują umiejętnościami posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechatroniki, niezbędnie potrzebną do konstruowania i budowy współczesnych
pojazdów, maszyn, urządzeń i systemów wytwórczych w otaczającym nas świecie. Ukończenie szkoły średniej o profilu mechatronika stanowi solidną podbudowę do rozpoczęcia nauki na poziomie politechnicznym na wydziałach, które kształcą inżynierów mechatroników, mechaników, elektryków, elektroników i informatyków – a więc decyzję o kierunku dalszego kształcenia można wybrać tuż przed złożeniem podania na studia.

  Zdobyte podczas nauki umiejętności zawodowe technika mechatronika to:

     - projektowanie i konstruowanie urządzeń z wykorzystaniem technik komputerowych np. CAD
     - projektowanie układów sterowania dla urządzeń i systemów mechatronicznych, w tym
       z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania,
     - obsługa i programowanie robotów przemysłowych,
     - obsługa i programowanie sterowników PLC,
     - obsługa urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych,
     - obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC,
     - diagnostyka i naprawa urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych
       np. kamery termowizyjnej, mikroskopu elektronicznego,
     - montaż i demontaż urządzeń i systemów mechatronicznych
     - umiejętność organizowania pracy i pracy w zespole,

Gdzie w pobliżu technik mechatronik może znaleźć zatrudnienie? – a wielu naszych absolwentów już tam pracuje:

     - w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu
       produkcyjnym np. firma HORSTMANN (Wągrowiec), MERX (Wągrowiec), SOLARIS
       (Bolechowo k. Poznania), VOLKSWAGEN (Poznań),TB HYDRO (Wągrowiec) i inne,

     - w małych firmach, w których pracownik spełnia szereg funkcji i zadań od produkcji do                    utrzymania ruchu - małe rodzinne firmy w powiecie zajmujące się produkcją, naprawą
       oraz serwisem maszyn i urządzeń np. w Wągrowcu: GM Elektronik, PERFEKT
       Elektroniczne systemy bezpieczeństwa, zakłady elektromechaniki pojazdów:                                    Elektromechanika Pojazdowa Przyborowski E.
     
     - nasz absolwent może wreszcie prowadzić własną działalność gospodarczą